Item #11039 E Austro-Oungaria kai e prosartese tes Thessalias kai tes Epeirou (1878-1881). Konstantinos I. Ailianos, prologos Emmanouel Poykoyna.

E Austro-Oungaria kai e prosartese tes Thessalias kai tes Epeirou (1878-1881)

Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1988.

Trade Paperback. Very Good with no dust jacket. Item #11039

Light tone, light wear. Crisp folding maps. Solid trade paperback. ; Modern Greek language. Title translates: Austro-Hungary and the Annexation of Thessaly and Epirus (1878-1881).; Hidryma Meleton Chersonesou tou Hainou series; Vol. 218; 235 pages.

Price: $69.95